En konferens/restauranganläggning eller ett hotell är ingen offentlig tillställning eller allmän sammankomst utan omfattas istället av de trängselregler som Folkhälsomyndigheten beslutat om.

Om konferensverksamhet hålls i lokaler som också utgör ett serveringsställe, följer de bestämmelserna om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter i anslutning till den lagen, liksom den tillfälliga alkoholförordningen.

Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter innebär att följande gäller från och med 12 januari 2022:

* För att trängsel ska undvikas ska den som driver ett serveringsställe se till att antalet besökare i ett och samma sällskap som sitter tillsammans uppgår till högst åtta personer. Om ett sällskap uppgår till fler än åtta personer ska den som driver serveringsstället dela upp sällskapet med högst åtta deltagare i varje.

* Den som driver ett serveringsställe ska, utöver vad som följer av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen,

– informera sina besökare om hur smittspridning kan undvikas,
– erbjuda sina besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
– följa upp vidtagna smittskyddsåtgärder,
– säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta, och
– hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Sedan den 23 december 2021 gäller därutöver bland annat följande restriktioner för serveringsställen:

• Servering av mat eller dryck inomhus får endast ske till besökare som sitter ner vid ett bord, en bardisk eller liknande. Besökare får dock hämta mat och dryck vid en disk, en buffé eller liknande, om det kan ske utan att trängsel uppstår och med minst en meters avstånd från besökare som sitter ned.

~~~

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gäller följande från 12 januari:

• Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning inomhus med fler än 20 och högst 50 deltagare ska se till att deltagarna har en anvisad sittplats och att:

1. sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap, och

2. antalet deltagare i ett och samma sällskap utgår till högst 8 personer.
Om ett sällskap uppgår till fler än 8 deltagare ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet så att det är högst 8 deltagare i varje.

Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning inomhus med fler än 20 och högst 50 deltagare får använda vaccinationsbevis som en smittskyddsåtgärd.

• Om antalet deltagare vid en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning inomhus är fler än 50 ska vaccinationsbevis användas. Även om vaccinationsbevis används ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen se till att deltagarna har en anvisad sittplats, att antalet deltagare i ett och samma sällskap uppgår till högst åtta personer och att sällskap kan hålla ett avstånd om minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.

En allmän sammankomst är tydligt definierad i lag, och avser exempelvis en demonstration, idrottsevenemang, samling för religionsutövning, en teater, konsert eller en biografföreställning. För att en sammankomst skall ses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

~~~

En konferens/restauranganläggning eller ett hotell är ingen offentlig tillställning eller allmän sammankomst utan omfattas istället av de trängselregler som Folkhälsomyndigheten beslutat om. Det betyder att vi följer Folkhälsomyndighetens direktiv att hålla avstånd till varandra och följer rutiner för att undvika trängsel och köbildning, t ex runt barer och bufféer.

~~~

Här på Ullevi Restaurang & Konferens, följer vi såklart myndighetens rekommendationer och anstränger oss extra mycket för att skapa de bästa lösningarna så att både du och dina mötesdeltagare kan fortsätta med att känna er säkra och trygga hos oss.


Vi gör vårt yttersta för att undvika spridning av covid-19 och uppmanar alla att ta sitt ansvar för minskad spridning genom god handhygien och att stanna hemma vid minsta lilla sjukdomskänning.

Enligt & utöver myndigheternas riktlinjer har vi bl a infört dessa rutiner:
• Möblerar konferenslokalerna glest.
• Glesare bland borden i våra restauranger.
• Flera fika-stationer.
• Era smörgåsar packas in en & en i papperspåsar.
• Schemalägger fikor och lunch till olika tidpunkter så att de olika konferensgrupperna inte krockar.
• Reserverar bord i restaurangerna när vi har flera konferensgrupper.
• Flertal handsprits-stationer finns på anläggningen.
• Markeringar i golven med håll avstånd.
• Uppskyltat med håll avstånd i allmänna utrymmen.

Har ni egna önskemål för er konferens så är vi självklart tillmötesgående och gör vad vi kan för att just er konferens ska bli en bra och säker upplevelse.