Catering information - Ullevi restaurang och konferens i Göteborg.

Information

Lagstadgad moms tillkommer på alla priser
Priserna på hemsidan är exklusive moms om inget annat står. På catering (mat och transporten) eller avhämtning av mat tillkommer 12% moms. På porslin, glas, engångsmaterial samt personal tillkommer 25% moms. Vid leverans av catering tillsammans med personal som skall arbeta blir momssatsen 25 % på totalbeloppet.

Beställnings- och leveransrutiner
Minimum-antal per beställning är 30 personer. Senast 3 dagar innan leverans meddelas antalet portioner, annars debiteras full taxa. Leveranser samt hämtningar utföres normalt måndag till och med lördag. Söndagar efter överenskommelse.

Betalningsrutiner
Till privatpersoner gäller swish-betalning vid leverans och företag faktureras med 10 dagar netto om inget annat avtalats.

Övrigt
Diskning ingår i priset för porslin och annan utrustning. Allt skall dock vara avskrapat alt. sköljt samt nerpackat. Vid krossat porslin debiteras inköpspriset.

Leveranser
Inom 031-område är leveranspriset 330:- per utkörning d.v.s. 660:- tur och retur och för leveranser utanför 031-område är priset efter överenskommelse.

Personal på plats
Servispersonal på plats kostar 275:- per timme, minsta tid är 4 timmar. Tiden beräknas från det vi lämnar restaurang Ullevi till det vi kommer tillbaka till restaurangen.
Vid större arrangemang och events finns det ofta behov av en projektledare. Dessa timmar (mötestid, planering, genomförande) offereras separat.