Miljöarbete

Ullevi Restaurang & Konferens tillhandahåller konferens- och restaurangtjänster. För oss är det självklart att aktiv arbeta med miljö. Genom ständiga förbättringar och tydliga mål, förebygger och minskar vi den negativa miljöpåverkan som vi genererar.

Miljöarbete - Ullevi restaurang och konferens i Göteborg.

 

Detta gör vi genom att:

* Bedriva en affärsverksamhet där möjligheter och risker betraktas utifrån ett miljöperspektiv.

* Upprätthålla ett nära samarbete med kunder, leverantörer och övriga intressenter i miljöfrågor.

* Följa gällande lagar och krav.

* Ge våra gäster förutsättningar till en så låg miljöpåverkan som möjligt vid besök i våra lokaler.

* Kontinuerligt utbilda och informera våra medarbetare om vikten av att värna om miljön.

* Sträva efter att köpa miljöanpassade produkter från företag som också har ett aktivt miljöarbete.

Vår önskan är att vara en god förebild på hur man bedriver restaurang- och konferensverksamhet och samtidigt tar hänsyn till miljön.

Vi är mycket stolta över att vara miljödiplomerade enligt SUSA sustainable standards (fd Svensk Miljöbas).