Gällande de nya restriktionerna - Ullevi restaurang och konferens i Göteborg.

Gällande de nya restriktionerna

Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter innebär att följande gäller från och med torsdagen den 23 december 2021:

• Servering av mat eller dryck inomhus får endast ske till besökare som sitter ner vid ett bord, en bardisk eller liknande. Besökare får dock hämta mat och dryck vid en disk, en buffé eller liknande, om det kan ske utan att trängsel uppstår och med minst en meters avstånd från besökare som sitter ned.

• Den som driver serveringsstället ska se till att sällskap kan hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Det finns ingen begränsning i hur stort ett visst sällskap får vara.

• Maxtak på 50 personer vid uthyrning av platser för privata sammankomster (från den 24 december).

Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tillåts bara sittande gäster om det är över 20 deltagare, oavsett om vaccinationsbevis används eller inte. Används vaccinationsbevis ställs inga krav på avstånd mellan sällskap eller något maxantal på sällskapets storlek. Utan vaccinationsbevis ställs dock krav på avstånd mellan sällskapen, en maxstorlek på 8 personer inom sällskapen och ett maxantal på 500 gäster eller deltagare.

Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 gäster eller deltagare krävs vaccinationsbevis samt avstånd mellan sällskapen och en maxstorlek på 8 personer per sällskap.

En allmän sammankomst är tydligt definierad i lag, och avser exempelvis en demonstration, idrottsevenemang, samling för religionsutövning, en teater, konsert eller en biografföreställning. För att en sammankomst skall ses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

En konferens/restauranganläggning
eller ett hotell är ingen offentlig tillställning eller allmän sammankomst utan omfattas istället av de trängselregler som Folkhälsomyndigheten beslutat om. Det betyder att vi följer Folkhälsomyndighetens direktiv att hålla avstånd till varandra och följer rutiner för att undvika trängsel och köbildning, t ex runt barer och bufféer.

• Den som driver ett serveringsställe ska, utöver vad som följer av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen,
– informera sina besökare om hur smittspridning kan undvikas,
– erbjuda sina besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
– följa upp vidtagna smittskyddsåtgärder,
– säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta, och
– hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

~~~

Här på Ullevi Restaurang & Konferens, följer vi såklart myndighetens rekommendationer och anstränger oss extra mycket för att skapa de bästa lösningarna så att både du och dina mötesdeltagare kan fortsätta med att känna er säkra och trygga hos oss.


Vi gör vårt yttersta för att undvika spridning av covid-19 och uppmanar alla att ta sitt ansvar för minskad spridning genom god handhygien och att stanna hemma vid minsta lilla sjukdomskänning.

Enligt & utöver myndigheternas riktlinjer har vi bl a infört dessa rutiner:
• Möblerar konferenslokalerna glest.
• Glesare bland borden i våra restauranger.
• Flera fika-stationer.
• Era smörgåsar packas in en & en i papperspåsar.
• Schemalägger fikor och lunch till olika tidpunkter så att de olika konferensgrupperna inte krockar.
• Reserverar bord i restaurangerna när vi har flera konferensgrupper.
• Flertal handsprits-stationer finns på anläggningen.
• Markeringar i golven med håll avstånd.
• Uppskyltat med håll avstånd i allmänna utrymmen.

Har ni egna önskemål för er konferens så är vi självklart tillmötesgående och gör vad vi kan för att just er konferens ska bli en bra och säker upplevelse.