Miljödiplomerade - Ullevi restaurang och konferens i Göteborg.

Miljödiplomerade

Vi är så oerhört stolta och glada över att vi nu har blivit miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.

 

———————————————————————————————————————–
Miljöfrågorna är viktiga i dagens samhälle. Vi står inför stora utmaningar och kraven på verksamheter att miljöanpassa både varor och tjänster ökar hela tiden.

Det har varit ett hårt och tidskrävande arbete med att fylla i alla dokument och ta fram all information, nedan en liten del av det vi gjort.

 • Upprätta en miljölaglista som berör vår verksamhet.
 • Göra en miljöutredning för att få en bra överblick över verksamhetens miljöorganisation och identifiera vilka miljöaspekter som är betydande.
 • Energi och vatten – vilken typ av el-abonnemang, hur mycket el och vatten vi förbrukar.
 • Transporter – vilka vi använder, vilka leveranser vi har till och från vår verksamhet.
 • Ta fram en kemikalielista med all info samt dess säkerhetsdatablad.
 • Avfallsredovisning – vilket avfall vi har och dess mängd.
 • Vilka inköp vi har och vad våra leverantörer har för miljöpolicy.
 • Skriva en miljöplan med miljömål.
 • Genomgång av rutiner och instruktioner.
 • Alla fast-anställda har genomfört en miljöutbildning hos EcoEducate.

Miljöberättelse för Ullevi Restaurang och Konferens

Verksamhetens miljöarbete

Vi på Ullevi Restaurang och Konferens arbetar kontinuerligt med att minska vår negativa miljöpåverkan samt öka vår positiva miljöpåverkan och diplomeras för första gången 2018. Miljöarbetet styrs av en miljösamordnare som tillsammans med kollegorna bygger upp och utvecklar miljöledningssystemet. Vi har bedömt att våra mest betydande miljöaspekter är: Inköp av livsmedel och dryck, inklusive val av rätter, råvaror och att minska matsvinnet samt genom god miljösmart mat försöka påverka våra kunder till att själva göra sådana måltider hemma. Vidare är elförbrukning i kök och lokaler, kemikalieförbrukning vid disk och rengöring, samt godstransporter också betydande miljöaspekter som vi arbetar med. För att minska vår negativa miljöpåverkan har vi en övergripande miljöpolicy, miljöplan med mätbara miljömål och åtgärder, inköpsrutin, avfallsrutin, en utbildningsplan för alla medarbetare och nyckeltal så vi kan mäta att våra åtgärder ger en minskad miljöpåverkan.

Genomförda miljöförbättringar

Vi har under året utvecklat vår källsortering på kontoret och konferensavdelningen.

Utbyte av ljuskällor har påbörjat till mer energieffektiva LED och halogen och kommer att fortsätta under nästa år. ”Släck ljuset” skyltar har satts upp på allmänna toaletter.-:

För att minska matsvinnet används inga brickor och salladstallrikar samt en genomtänkt tallriksstorlek används. Mjölken är ekologisk och kaffe och bananer är självklart ekologisk och Fairtrademärkt. Vi har även bytt till ekologiskt te för de flesta sorter.

Konferensblock och pennor får deltagarna ta vid behov och inget buteljerat vatten finns i lokalerna.

Miljöpolicy

Ullevi Restaurang & Konferens tillhandahåller konferens- och restaurangtjänster. För oss är det självklart att aktiv arbeta med miljö. Genom ständiga förbättringar och tydliga mål, förebygger och minskar vi den negativa miljöpåverkan som vi genererar. 

Detta gör vi genom att:

 • Bedriva en affärsverksamhet där möjligheter och risker betraktas utifrån ett miljöperspektiv.
 • Upprätthålla ett nära samarbete med kunder, leverantörer och övriga intressenter i miljöfrågor.
 • Följa gällande lagar och krav.
 • Ge våra gäster förutsättningar till en så låg miljöpåverkan som möjligt vid besök i våra lokaler.
 • Kontinuerligt utbilda och informera våra medarbetare om vikten av att värna om miljön.
 • Sträva efter att köpa miljöanpassade produkter från företag som också har ett aktivt miljöarbete.

Vår önskan är att vara en god förebild på hur man bedriver restaurang- och konferensverksamhet och samtidigt tar hänsyn till miljön.

Miljödiplomeringen utgår från Svensk Miljöbas kravstandard och är i första hand anpassad för små och medelstora verksamheter. Förutom att vi får en bra struktur och kontroll över vårt miljöarbete kan miljödiplomeringen också bidra till att stärka vårt varumärke, underlätta marknadsföringen och bidra till ett förbättrat konkurrensläge.

 

Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress för att följa vårt nyhetsbrev.

Ullevi Restaurang & Konferens integritetspolicy

Ullevi Restaurang & Konferens värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Ullevi Restaurang & Konferens förbinder sig att respektera och skydda sådan information och din personliga integritet i enlighet med gällande svensk och europeisk lagstiftning. Genom att godkänna våra villkor, godkänner du att vi använder dina personuppgifter på detta sätt. Vi delar inte med oss av dina personuppgifter till samarbetspartners eller till tredje part, såvida inte särskilda skäl föreligger.