Företagsvän och sponsor - Ullevi restaurang och konferens i Göteborg.

Företagsvän och sponsor

Vi är oerhört stolta och glada över att vara Företagsvän till Läkare utan gränser samt Sponsor till BRIS.

 

Läkare Utan Gränser  är en oberoende medicinsk hjälporganisation
Läkare Utan Gränser eller Médecins Sans Frontières (MSF) startades 1971 i Paris av en grupp läkare och journalister. De ansåg att det behövdes en oberoende hjälporganisation som talade ut om övergrepp och missförhållanden, och satte människor före politik. Idag arbetar Läkare Utan Gränser i runt 70 länder runt om i världen.

Läkare utan gränser erbjuder humanitär medicinsk katastrofhjälp till människor som drabbats av väpnade konflikter, kriser, epidemier och naturkatastrofer, samt till befolkningsgrupper som saknar sjukvård på grund av social eller geografisk isolering.
Varje år bistår Läkare utan gränser miljontals människor med sjukvård och humanitär hjälp i mellan 60 och 70 länder runt om i världen. De är en neutral och opartisk humanitär organisation som först och främst strävar efter att tillhandahålla högkvalitativ sjukvård till dem som behöver den mest.
Läkare utan gränser är oberoende och låter sig inte styras av politiska, ekonomiska eller religiösa intressen. Över 90 procent av de totala inkomster världen över kommer från privata givare, inte från statliga organ. Detta gör att de själva har frihet att bedöma var deras insatser behövs mest och inte styrs av andras intressen.

 

BRIS – Barnens rätt i samhället
BRIS är en partipolitiskt och religiöst obunden svensk ideell förening som verkar för barns rättigheter i Sverige. BRIS bildades 1971 av Gunnel Linde och Berit Hedeby efter det att en treårig flicka hade blivit misshandlad till döds av sin styvfar tidigare under året.

BRIS är en barnrättsorganisation. De arbetar för att stärka barnets rättigheter genom att stödja, mobilisera samhället och göra barns röster hörda.
Deras arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, och syftar till att stärka barnets rättigheter. BRIS ger stöd direkt och indirekt till barn, mobiliserar samhället för barnets rättigheter samt påverkar beslutsfattare genom att göra barns röster hörda.

BRIS arbetar för:
• Ett samhälle där barnets rättigheter respekteras, skyddas och tillgodoses.
• Varje barns rätt till socialt stöd och skydd från våld.
• Varje barns rätt till psykisk hälsa.

Under 2018 kommer Bris fortsätta fokusera på att bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan hos barn och unga.
Vi som företag kan engagera oss och göra skillnad direkt för barn och unga. Varje år har BRIS 26 000 stödjande kontakter med barn och unga. Utan företagsgåvor så hade inte BRIS haft möjlighet att stödja, stärka och hjälpa alla de barn som kontaktar dem. Tillsammans kan vi skapa värde och nytta, inte bara för barn och unga som har det svårt, utan även för våra medarbetare och kunder.
BRIS arbetar för ett bättre samhälle för barn.

Nyhetsbrev

Fyll i din mailadress för att följa vårt nyhetsbrev.

Ullevi Restaurang & Konferens integritetspolicy

Ullevi Restaurang & Konferens värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Ullevi Restaurang & Konferens förbinder sig att respektera och skydda sådan information och din personliga integritet i enlighet med gällande svensk och europeisk lagstiftning. Genom att godkänna våra villkor, godkänner du att vi använder dina personuppgifter på detta sätt. Vi delar inte med oss av dina personuppgifter till samarbetspartners eller till tredje part, såvida inte särskilda skäl föreligger.